Kolik to stojí

Ceny jedné z nejrozšířenějších zálib u nás se skládají ze dvou částí:

První je pevně daná samotným Českým rybářským svazem – Radou – to jsou ceny všech typů povolenek a členské příspěvky pro kategorie dospělí, mládež do 18 let a děti od počátku školní docházky do 15 let.

Další část poplatků tvoří zápisné a brigády, které navrhuje samotná MO. Snažíme se tuto část poplatků nezvyšovat, zůstává stejná již několik let nazpět, přestože tvoří podstatnou část zisku, z kterého platíme provozní náklady (nájemné, energie,provoz prodejny a mzdy zaměstnanců). Vzhledem k dobrému hospodaření naší MO a dobrým výsledkům věříme, že navýšení nebude třeba ani v příštích letech.

  • ceny povolenek 2024 – http://www.rybsvaz.cz/
  • ceny členských příspěvků – dtto
  • zápisné dospělí 500,-
  • zápisné mládež 200,-
  • zápisné děti 100,-
  • brigády 500- (od brigád a poplatků za jejich náhradu jsou osvobozeny tyto kategorie: držitelé průkazů ZTP, ZTP-P, děti a ženy, důchodci nad 65 let. Po dohodě a zvážení výboru jsou možné výjimky, jedná se především o mimořádné situace v oblasti sociálních problémů, různá zdravotní postižení bez průkazu ZTP a podobně.